Varmeisolering

 

ENERGISPARING MED LAVENERGIVINDUER IFRA KVALITEK.

Gode vinduer med lav u-verdi slipper gjennom mindre varme. I de senere årene er det kommet stadig bedre varmeisolerende vinduer på markedet med U-verdi 1,1 W/m2K eller lavere, samt trelags ruter med U-verdi mellom 0,5 og 0,7 W/m2K i senter av ruten. For eldre vinduer i eksisterende bygningsmasse vil U-verdien i senter av ruten kunne være 2 W/ m2K eller høyere. De nye og beste vindusrutene slipper med andre ord gjennom bare en fjerdedel så mye varme som mange av de eldre rutene, eller ned mot halvparten av varmen sammenlignet med dagens standard tolags ruter. KVALITEK Dør & Vindu AS leverer flere gode vindussystemer med god u-verdi som er energibesparende for din bolig, hvor REHAU GENEO er det beste.

ILLUSTRASJON 

Utskifting av vinduer for å unngå stort varmetap ifra din bolig, som igjen fører til mindre fyringsutgifter er god økonomi i det lengre løp. Bilde til venstre under viser en thermofotografert bolig før utskifting av gamle trevinduer. De røde feltene viser hvor varmetapet er størst. Her ser vi klart og tydlig at gammelt glass, karm og noe dårlig isolering /vindtetting rundt vindusramma fører til stort varmetap i boligen. Bilde til høyre er tatt etter at nye vinduer av typen REHAU GENEO er satt inn, de røde feltene rundt etasjeskille imellom vinduene i 1 og 2.etasje indikerer dårlig tetting/ isolering rundt bunnsvill og stendere over gulv i 2.etasje.

                                                                                                                                                                                   

              Thermofotografering før skifte                               Thermofotografering etter skifte